Français des Pays-Bas est une association d’intérêt général reconnue d’utilité publique aux Pays-Bas (ANBI). Cette page (en néerlandais) est destinée à publier les informations légales sur sa gestion et son fonctionnement.

Een ANBI moet op zijn internetsite de volgende gegevens publiceren.

Naam van de instelling

Association Français des Pays-Bas

RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer / fiscaal nummer

854812283

Adres – Post- of bezoekadres

Slangenburg 99
1082 JV Amsterdam

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel :
• het vertegenwoordigen en het informeren van de Fransen in Nederland ;
• het stimuleren van een participerend burgerschap ;
• het bijdragen aan de uitdrukking van een politieke mening via een stem
• het ondersteunen van haar vertegenwoordigers, door de Franse gekozen

Beleidsplan

Vereniging Association Français des Pays-Bas is opgericht in 2014 en is gevestigd te Amsterdam. De vereniging beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Fondsenwerving
Het vermogen wordt verworven uit onder andere :
• Giften (65%)
• Contributies van leden (30%)
• Overige (5%)

Vermogensbeheer en administratie
De vereniging beheert haar vermogen dat thans ongeveer 2.400 Euro bedraagt zelf. De dagelijks bij te houden financiële administratie en de opstelling van de jaarstukken is toevertrouwd aan de penningmeester en deze worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Functies en bestuurders

Voorzitter: Tanguy LE BRETON
Vicevoorzitter: Maryse IMBAULT
Secretaris: Patrick TEZENAS
Penningmeester: Frédéric CHAGNEAU
Andere bestuurders: Brieuc-Yves (Mellouki) CADAT, Aleksandra CHADZYNSKI, Marie-Christine KOK ESCALLE, Richard BENNAHMIAS, Brigitte BALADIÉ, Michel LE ROUX, Yann MARTINEAU

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur nodig (vrijwillig).
Er is ook geen personeel.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Informatie
• Maandelijkse nieuwsbrief
• Dossiers gepubliceerd

Acties
• diverse acties tegen de plannen van de Franse regering om zich van “Het Hospice wallon” van Amsterdam (Maison Descartes) te ontdoen.

Diners of bijeenkomsten
• Informele ontmoetingen met Fransen in verschillen steden in Nederland

Financiële ondersteuning voor andere instellingen
• Het bestuur heeft besloten 1.000 EUR te besteden dit jaar om een financiële steun te brengen voor een aantal verenigen, stichtingen of projecten, die iets concreet leveren voor de Fransen in Nederland

Workshops

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Statuten

Statuten